У Београду је 11. и 12. октобра одржана Међународна конференција на којој је представљена експертска анализа права и политике заштите конкуренције у Србији и њени резултати (Peer review Извештај). Анализа је настала као резултат сарадње Комисије за заштиту конкуренције са експертским тимом Конференције УН за трговину и развој – UNCTAD.

 

У Извештају је констатован напредак који је постигнут у области заштите конкуренције од почетка њеног увођења до данас, како у погледу примене правила конкуренције, тако и у погледу јачања административног и институционалног капацитета Комисије за заштиту конкуренције.

 

Оцењено је да је Србија постигла успех на увођењу модерног система заштите конкуренције, кроз успостављање независне институције и усвајања и примене релевантног законодавног оквира.


Извештај садржи и низ препорука, коментара и сугестија у циљу даљег унапређења законодавног оквира, јачања капацитета и ефикасне примене Закона и подзаконских аката.

 

Конференцији је присуствовао и Petko Draganov, заменик Генералног Секретара UNCTAD-а,  Hassan Qaqaya, директор Сектора за конкуренцију и заштиту потрошача UNCTAD-а,  Prof. William Kovacic, George Washington University, Prof. Vincent Martenet, председник Комисије за заштиту конкуренције Швајцарске, представници Европске Комисије (DG COMP), тела за заштиту конкуренције из Шведске, Мађарске, Чешке, Руске Федерације, Румуније, Бугарске, земаља региона, као и велики број стручњака из области заштите конкуренције, из земље и иностранства.

 

У оквиру Конференције одржано је више предавања на тему сарадње државних органа у заједничкој борби против повреда конкуренције, као и Округли сто о значају ширења свести о заштити конкуренције и стицању и преношењу знања у новооснованим телима за заштиту конкуренције.