kzk-ekofЧлан Савета Комисије за заштиту конкуренције Чедомир Радојчић учествовао је на Трећој радионици и координационом састанку Мулти – дисциплинарног тима на тему: Превара у поступку јавних набавки/финасијске преваре и јавне корупције. Том приликом је одржао излагање на тему „Политика заштите конкуренције и јавне набавке: улога Kомисије за заштиту конкуренције“.

Мултидисциплинарни тим (МТД) има за циљ да представнике разних државних институција, владиних организација и тела, представи једне другима, едукује чланове о могућностима и специјалностима других организација као и да ојача комуникацију и координацију између тих организација – све са крајњим циљем идентификације, успешније истраге и кривичног гоњењења превара у поступку јавне набавке и других случајева јавне корупције.

Радионица и рад МТД-а је организован у форми састанка у сарадњи са представницима Организације за европску безбедност и сарадњу – Мисија у Београду (ОСЦЕ) и Министарства правде Сједињених Америчких Држава при Амбасади САД у Београду.

На састанку осим представника Комисије учествовали и представници Врховног касационог суда, Републичког јавног тужилаштва, Државне ревизорске институције, Управе за јавне навбавке, СБПОК-а МУП Србије и других организација.