kzk-ekofČlan Saveta Komisije za zaštitu konkurencije Čedomir Radojčić učestvovao je na Trećoj radionici i koordinacionom sastanku Multi – disciplinarnog tima na temu: Prevara u postupku javnih nabavki/finasijske prevare i javne korupcije. Tom prilikom je održao izlaganje na temu „Politika zaštite konkurencije i javne nabavke: uloga Komisije za zaštitu konkurencije“.

Multidisciplinarni tim (MTD) ima za cilj da predstavnike raznih državnih institucija, vladinih organizacija i tela, predstavi jedne drugima, edukuje članove o mogućnostima i specijalnostima drugih organizacija kao i da ojača komunikaciju i koordinaciju između tih organizacija – sve sa krajnjim ciljem identifikacije, uspešnije istrage i krivičnog gonjenjenja prevara u postupku javne nabavke i drugih slučajeva javne korupcije.

Radionica i rad MTD-a je organizovan u formi sastanka u saradnji sa predstavnicima Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju – Misija u Beogradu (OSCE) i Ministarstva pravde Sjedinjenih Američkih Država pri Ambasadi SAD u Beogradu.

Na sastanku osim predstavnika Komisije učestvovali i predstavnici Vrhovnog kasacionog suda, Republičkog javnog tužilaštva, Državne revizorske institucije, Uprave za javne navbavke, SBPOK-a MUP Srbije i drugih organizacija.