kzk-ekofKomisija za zaštitu konkurencije organizovala je, povodom Dana konkurencije, međunarodnu konferenciju „Izazovi u primeni politike zaštite konkurencije na putu ka EU“.
U okviru konferencije održana su dva panela na kojima su razmenjena iskustva o odnosima nacionalnih tela za zaštitu konkurencije sa Evropskom komisijom, stepenu njihove funkcionalne i finansijske nezavisnosti, važnosti povećanja kapaciteta, kao i oblici saradnje na rešavanju slučajeva koji sve više imaju regionalni,pa i međunarodni karakter.

Uvodna izlaganja dali su predsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović, Snežana B. Petrović predsednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku Skupštine Srbije, Štefen Hudolin iz Delegacije Evropske unije i Bogdan Čiritoju, predsednik Saveta za zaštitiu konkurencije Rumunije.
Komisija je, ovoga puta, odlučila da na ,inače tradicionalnoj konferenciji uvede i format počasni „gost – domaćin“. Ove godine je to Savet za zaštitu konkurencije Rumunije.
Predsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović najavio je, u uvodnom izlaganju, donošenje novog zakon o zaštiti konkurencije, koji će omogućiti efikasniji rad Komisije i olakšati sprovođenje politike zaštite konkurencije u Srbiji.

„Primena postojećeg Zakona o zaštiti konkurencije u praksi je pokazala da postoji prostor za normativna unapređenja. U tom smislu, Komisija već radi na određenim idejama kako bi se, u što kraćem mogućem roku, formulisali i normativno regulisali neki instituti koji do sada nisu dovoljno ili, u nekim slučajevima, nisu uopšte regulisani Zakonom koji je na snazi.“

Predsednik Obradović je rekao da veruje da postoji značajan prostor za unapređenje institucionalnih kapaciteta Komisije, posebno u svetlu nove Direktive Evropske komisije. „Sa velikom pažnjom Komisija je izučila i predlog nove Direktive koju je Evropska komisija predložila na usvajanje Evropskom Parlamentu, a koja predviđa nova pravila i alate kako bi nacionalna tela za zaštitu konkurencije koja funkcionišu u okviru Evropske unije bila što efikasnija.“

Predsednica skupštinskog Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku Snežana B. Petrović je navela da je Komisija na dobrom putu da po respektabilnosti dostigne tela za zaštitu konkurencije koja u evropskim državama postoje već decenijama. Na ovo ukazuju i pozitivne ocene koje Srbija već drugu godinu za redom dobija za sprovođenje politike zaštite konkurencije kroz godišnje izveštaje Evropske komisije o napretku Srbije u pridruživanju EU i na sastancima Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju u Briselu istakla je Petrovovićeva.
Predstavnik Delegacije EU u Srbiji Stefen Hudolin ocenio je da je Srbija uz podršku EU puno postigla u zaštiti konkurencije i dodao da su propisi u Srbiji koju regulišu tu oblast u velikoj meri usklađeni sa evropskim zakonodavstvom..

Bogdan Čiritoju, predsednik Saveta za konkurenciju Rumunije izneo je iskustva ove institucije koja ove godine obeležava 20 godina rada i najavio intenzivniju saradnju sa Komisijom za zaštitu konkurencije Srbije.

Na panel diskusijama konferencije, pred oko 150 gostiju koje su, kao panelisti vodili Nikolas Banašević (Nicholas Banasevic), iz Direktorata za konkurenciju Evropske Komisije, Mladen Cerovac, predsednik AZTN-a Hrvatske, dr Dragan Lončar, profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, Đanluka Sepe (Gianluca Sepe),šef odeljenja za EU italijanskog tela za konkurenciju, članovi Saveta KZK, Čedomir Radojčić i dr Veljko Milutinović.

Konferenciji su prisustvovali brojni zvaničnici svih državnih institucija, regulatornih tela, naučnih ustanova, kao i predstavnici privrednih komora, advokatskih kancelarija i poslovnih udruženja, ali i predstavnici svih regionalnih tela za zaštitu konkurencije.