kzk-ekofPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije dr Miloje Obradović i dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu prof. dr Sima Avramović potpisali su Memorandum o saradnji Komisije za zaštitu konkurencije i Pravnog fakulteta u Beogradu.

Memorandum o saradnji definiše uspostavljanje stručne i edukativne saradnje ove dve institucije u oblasti politike konkurencije kroz organizaciju seminara, gostujućih predavanja stručnjaka iz Komisije, zajedničkih tematskih radionica, formiranje programa studentskih praksi, zajedničke izdavačke delatnosti iz oblasti konkurencije i slično.

Memorandum o saradnji sa Pravnim fakultetom u Beogradu je treći sporazum ove vrste koji Komisija ima sa članovima univezitetske zajednice.

Potpisani dokument će omogućiti zajednički rad na promociji politike zaštite konkurencije i podizanju podizanja nivoa znanja u oblasti prava konkurencije i kvalitetnijeg obrazovanja studenata radi ostvarivanja tog cilja.