kzk-ekofU organizaciji NALED-a održana je sednica Radne grupe Nacionalnog konventa o EU, koja prati pregovore o Poglavlju 8, Politika konkurencije.

Predstavnici Komisije za zaštitu konkurencije – član Saveta Čedomir Radojčić i rukovodilac Sektora za pravne poslove Ljiljana Pavlović su tokom sednice imali izlaganje na temu „Propisi u oblasti politike konkurencije – potreba za daljim unapređenjem pravnog okvira“ , dok je rukovodilac Sektora za ekonomske analize dr Siniša Milošević govorio na temu “ Uloga i značaj ekonomskih analiza i relevantnih podataka u primeni zaštite konkurencije“.

Sednica Radne grupe Nacionalnog konventa o EU bila je prilika da se predstavi uloga i dosadašnja praksa Komisije za zaštitu konkurencije, kao i da se skrene pažnja na izazove u sprovođenju politike zaštite konkurencije u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji.

Tokom sednice Radne grupe zaključeno je da je neophodno nastaviti sa praćenjem aktivnosti vezanim za politiku konkurencije. Posebno je istaknuta važnost ovakvih sastanaka i međusobnog informisanja i delovanja, a u cilju što kvalitetnijeg ispunjavanja dogovorenog i što bržeg otvaranja Poglavlja 8.

Ova sednica je bila prilika da se, po prvi put, na jednom mestu okupe predstavnici Komisije za zaštitu konkurencije, Komisije za kontrolu državne pomoći, predstavnici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije, predstavnici organizacija civilnog društva. Na sednici je izlaganje imala i prof.dr Sanja Danković, šef Pregovaračkog tima za Poglavlje 8.

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji predstavlja stalno telo u okviru kojeg se vode sistemski struktuirane debate predstavnika državne administracije, političkih partija, nevladinih organizacija, stručne javnosti, poslovne zajednice, sindikata i profesionalnih udruženja o procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji.