kzk-ekofУ организацији НАЛЕД-а одржана је седница Радне групе Националног конвента о ЕУ, која прати преговоре о Поглављу 8, Политика конкуренције.

Представници Комисије за заштиту конкуренције – члан Савета Чедомир Радојчић и руководилац Сектора за правне послове Љиљана Павловић су током седнице имали излагање на тему „Прописи у области политике конкуренције – потреба за даљим унапређењем правног оквира“ , док је руководилац Сектора за економске анализе др Синиша Милошевић говорио на тему “ Улога и значај економских анализа и релевантних података у примени заштите конкуренције“.

Седница Радне групе Националног конвента о ЕУ била је прилика да се представи улога и досадашња пракса Комисије за заштиту конкуренције, као и да се скрене пажња на изазове у спровођењу политике заштите конкуренције у процесу приступања Србије Европској унији.

Током седнице Радне групе закључено је да је неопходно наставити са праћењем активности везаним за политику конкуренције. Посебно је истакнута важност оваквих састанака и међусобног информисања и деловања, а у циљу што квалитетнијег испуњавања договореног и што бржег отварања Поглавља 8.

Ова седница је била прилика да се, по први пут, на једном месту окупе представници Комисије за заштиту конкуренције, Комисије за контролу државне помоћи, представници Министарства трговине, туризма и телекомуникације, представници организација цивилног друштва. На седници је излагање имала и проф.др Сања Данковић, шеф Преговарачког тима за Поглавље 8.

Национални конвент о Европској унији представља стално тело у оквиру којег се воде системски структуиране дебате представника државне администрације, политичких партија, невладиних организација, стручне јавности, пословне заједнице, синдиката и професионалних удружења о процесу придруживања Србије Европској унији.