На основу члана 47. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, бр. 51/09 и 95/13) Комисија за заштиту конкуренције спроводи секторску анализу тржишта уџбеника за основно образовање.

За потребе анализе, неопходно је да попуните одговарајућу табелу које се налази на следећем линку:

16. април 2021. годинеТабела - дистрибутери

Упутство за доставу података: Преузмите табелу са наведеног линка, попуните табелу траженим подацима, сачувајте табелу и пошаљите електронском поштом или поштом на електронском медију (у Excel формату) на адресе наведене у Захтеву за доставу података.