Na osnovu člana 47. Zakona o zaštiti konkurencije („Službeni glasnik RS“, br. 51/09 i 95/13) Komisija za zaštitu konkurencije sprovodi sektorsku analizu tržišta udžbenika za osnovno obrazovanje.

Za potrebe analize, neophodno je da popunite odgovarajuću tabelu koje se nalazi na sledećem linku:

16. april 2021. godineTabela - distributeri

Uputstvo za dostavu podataka: Preuzmite tabelu sa navedenog linka, popunite tabelu traženim podacima, sačuvajte tabelu i pošaljite elektronskom poštom ili poštom na elektronskom mediju (u Excel formatu) na adrese navedene u Zahtevu za dostavu podataka.