kzk-amchamПредседник Комисије за заштиту конкуренције др Милоје Обрадовић разговарао је са извршном директорком Америчке привредне коморе у Србији Вером Николић Димић.

Др Обрадовић упознао је гошћу са досадашњим активностима, као и плановима Комисије на унапређењу политике заштите конкуренције. Посебан акценат био је на детаљима везаним за припрему нове законске регулативе која се односи на област политике заштите конкуренције.

Током разговора заједнички је оцењено као врло добро решење да у креирању новог Закона о заштити конкуренције активно, поред стручне јавности, учествују и домаћи и страни привредници који послују у Србији.

Наглашена је и важност интензивније сарадње на пољу додатне едукације свих привредних субјеката у Србији по питањима права и политике заштите конкуренције. У том смислу, Америчка привредна комора биће, како је договорено, укључена у све активности Комисије које за циљ имају промоцију политике заштите конкуренције.

Америчка привредна комора у Србији броји преко 190 чланица. Део је мреже Америчких привредних комора у Европи, коју чине 45 комора, са преко 16.000 компанија чланица које заједно запошљавају преко четири милиона људи у Европи.