kzk-amchamPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović razgovarao je sa izvršnom direktorkom Američke privredne komore u Srbiji Verom Nikolić Dimić.

Dr Obradović upoznao je gošću sa dosadašnjim aktivnostima, kao i planovima Komisije na unapređenju politike zaštite konkurencije. Poseban akcenat bio je na detaljima vezanim za pripremu nove zakonske regulative koja se odnosi na oblast politike zaštite konkurencije.

Tokom razgovora zajednički je ocenjeno kao vrlo dobro rešenje da u kreiranju novog Zakona o zaštiti konkurencije aktivno, pored stručne javnosti, učestvuju i domaći i strani privrednici koji posluju u Srbiji.

Naglašena je i važnost intenzivnije saradnje na polju dodatne edukacije svih privrednih subjekata u Srbiji po pitanjima prava i politike zaštite konkurencije. U tom smislu, Američka privredna komora biće, kako je dogovoreno, uključena u sve aktivnosti Komisije koje za cilj imaju promociju politike zaštite konkurencije.

Američka privredna komora u Srbiji broji preko 190 članica. Deo je mreže Američkih privrednih komora u Evropi, koju čine 45 komora, sa preko 16.000 kompanija članica koje zajedno zapošljavaju preko četiri miliona ljudi u Evropi.