kzk-ekofU prostorijama Komisije za zaštitu konkurencije održan je zajednički sastanak predsednika Komisije dr Miloja Obradovića, zamenika predsednika Saveta REM-a Gorana Petrović, dr Vladice Tintora, direktora RATEL-a i njihovih saradnika.

Konstatovano je da, iako ove institucije dobro sarađuju, još uvek postoji prostor za unapređenje te saradnje. Dogovoreni su i konkretni koraci koji će obezbediti još veću efikasnost u zajedničkim aktivnostima, što će za rezultat imati i kvalitetniji rad svake institucije ponaosob.