kzkKomisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije poseduje administrativne kapacitete, odnosno kvalitetne stručnjake koji vode postupke zbog sumnji na povrede konkurencije. Istrage koje je Komisija pokrenula protiv velikih privatnih i javnih preduzeća pozitivno utiču na njen kredibilitet i imidž koji ima u javnosti, kaže se u Izveštaju o napretku Evropske komisije za 2019. godinu, a koji je upravo predstavljen u sedištu EK u Briselu.

U godišnjem Izveštaju koji obuhvata period od januara 2018. do februara 2019. godine navodi se i da je Komisija glavna institucija odgovorna za implementaciju zakonskog okvira prava zaštite konkurencije, a koji je u skladu sa svim relevantnim odredbama SSP-a i pravnim tekovinama EU. Konstatuje se napredak u broju otkrivenih slučajeva povreda konkurencije, veći broj sektorskih analiza i dalje širenje aktivnosti na promociji politike zaštite konkurencije. Naglašava se, međutim, i potreba za još intenzivnijim konsultacijama sa Komisijom prilikom donošenja propisa koji bi mogli imati uticaj na konkurenciju.

Aktivnosti Komisije za zaštitu konkurencije se u pomenutom dokumentu analiziraju u okviru Pregovaračkog poglavlja 8: Politika konkurencije.