kzkКомисија за заштиту конкуренције Републике Србије поседује административне капацитете, односно квалитетне стручњаке који воде поступке због сумњи на повреде конкуренције. Истраге које је Комисија покренула против великих приватних и јавних предузећа позитивно утичу на њен кредибилитет и имиџ који има у јавности, каже се у Извештају о напретку Европске комисије за 2019. годину, а који је управо представљен у седишту ЕК у Бриселу.

У годишњем Извештају који обухвата период од јануара 2018. до фебруара 2019. године наводи се и да је Комисија главна институција одговорна за имплементацију законског оквира права заштите конкуренције, а који је у складу са свим релевантним одредбама ССП-а и правним тековинама ЕУ. Констатује се напредак у броју откривених случајева повреда конкуренције, већи број секторских анализа и даље ширење активности на промоцији политике заштите конкуренције. Наглашава се, међутим, и потреба за још интензивнијим консултацијама са Комисијом приликом доношења прописа који би могли имати утицај на конкуренцију.

Активности Комисије за заштиту конкуренције се у поменутом документу анализирају у оквиру Преговарачког поглавља 8: Политика конкуренције.