kzkPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović učestovovao je, sa saradnicom Marijom Antić, na redovnom sastanku Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju u Briselu.

Dr Obradović govorio je, pred predstavnicima Evropske komisije, o napretku u okviru PG 8: Politika konkurencije. Upoznao ih je sa brojnim aktuelnostima vezanim za primenu Zakona o zaštiti konkurencije, podacima o rezultatima u postupanju Komisije u prethodnom periodu, a koji su posebno važni u kontekstu obezbeđivanja ravnopravnih uslova za sve učesnike na tržištu.

Predsednik Komisije izneo je i detalje aktivnosti koje se odvijaju na unapređenju znanja najšire javnosti o važnosti poštovanja konkurentskog okruženja.

- Komisija intenzivno radi na podizanju svesti o važnosti zaštite konkurencije u Srbiji i insistira na praksi uključivanja svih zainteresovanih prilikom sagledavanja potreba za regulatornim promenama, sve u cilju obezbeđenja transparentnosti u radu Komisije, rekao je na sastanku Pododbora predsednik Obradović. – U proteklom periodu Komisija je povećala administrativne i institucionalne kapacitete i bila fokusirana na efikasno i efektivno sprovođenje Zakona, u cilju obezbeđivanja što efikasnije zaštite konkurencije u Srbiji.

Na sastanku Pododbora koji se redovno održava u okviru procesa pristupanja Srbije EU, izneto je da naša zemlja prati dinamiku razvoja zaštite konkurencije u EU i teži da u što većoj meri uskladi svoje standarde sa standardima u EU.

To potvrđuje i ocena EK u nedavno objavljenom Izveštaju o napretku za 2019. godinu, a u kome se konstatuje napredak u broju otkrivenih slučajeva povreda konkurencije, veći broj sektorskih analiza i dalje širenje aktivnosti na promociji politike zaštite konkurencije. Naglašava se, međutim, i potreba za još intenzivnijim konsultacijama sa Komisijom prilikom donošenja propisa koji bi mogli imati uticaj na konkurenciju.