kzkПредседник Комисије за заштиту конкуренције др Милоје Обрадовић учестововао је, са сарадницом Маријом Антић, на редовном састанку Пододбора за унутрашње тржиште и конкуренцију у Бриселу.

Др Обрадовић говорио је, пред представницима Европске комисије, о напретку у оквиру ПГ 8: Политика конкуренције. Упознао их је са бројним актуелностима везаним за примену Закона о заштити конкуренције, подацима о резултатима у поступању Комисије у претходном периоду, а који су посебно важни у контексту обезбеђивања равноправних услова за све учеснике на тржишту.

Председник Комисије изнео је и детаље активности које се одвијају на унапређењу знања најшире јавности о важности поштовања конкурентског окружења.

- Комисија интензивно ради на подизању свести о важности заштите конкуренције у Србији и инсистира на пракси укључивања свих заинтересованих приликом сагледавања потреба за регулаторним променама, све у циљу обезбеђења транспарентности у раду Комисије, рекао је на састанку Пододбора председник Обрадовић. – У протеклом периоду Комисија је повећала административне и институционалне капацитете и била фокусирана на ефикасно и ефективно спровођење Закона, у циљу обезбеђивања што ефикасније заштите конкуренције у Србији.

На састанку Пододбора који се редовно одржава у оквиру процеса приступања Србије ЕУ, изнето је да наша земља прати динамику развоја заштите конкуренције у ЕУ и тежи да у што већој мери усклади своје стандарде са стандардима у ЕУ.

То потврђује и оцена ЕК у недавно објављеном Извештају о напретку за 2019. годину, а у коме се констатује напредак у броју откривених случајева повреда конкуренције, већи број секторских анализа и даље ширење активности на промоцији политике заштите конкуренције. Наглашава се, међутим, и потреба за још интензивнијим консултацијама са Комисијом приликом доношења прописа који би могли имати утицај на конкуренцију.