Комисија за заштиту конкуренције упутила је допис Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре којим је изнела ставове у вези са појединим одредбама Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о комуналним делатностима.

Комисија је нагласила значај обезбеђивања равноправних услова за све учеснике на тржишту комуналних услуга и у том контексту скренула пажњу на негативне ефекте стварања законског монопола.

Комисија за заштиту конкуренције изражава забринутост због чињенице да се Министарство определило за решења која ће додатно ограничити могућности за конкуренцију на тржишту комуналних делатности.

Комисија подсећа да се само кроз надметање конкурената квалитетом и ценом, може остварити економски напредак и добробит друштва, а нарочито корист потрошача.