NIS EKSPRESКомисија за заштиту конкуренције је утврдила да је извршена повреда конкуренције и изрекла меру заштите конкуренције за 15 учесника на тржиштима велепродаје и малопродаје спортске одеће, обуће и опреме.

Утврђено је да су учесници на тржиштима „N SPORT“, „PREDUZEĆЕ ĐAK“, „ОFICCE-SHOES“, „PLANETA SPORT“, „CARVEL“, „SPORTMARKET“, „TOTAL SPORT“, „SPORTIKO“, „UNIVERS-CO“, „EUROSTAR“, „TRIM DOO VRBAS“, „K..G…FASSHION“, „KOPELLI“, „STR FOKUS“ и „KOMISION „SPORT ONE“ закључили рестриктивне споразуме – уговоре о купопродаји, који садрже одредбе, којима се утврђују цене у даљој продаји, што представља повреду конкуренције из члана 10. Закона о заштити конкуренције. Комисија је утврдила да поједине одредбе закључених уговора представљају обострано усаглашену обавезу којом се, на недозвољен начин, утврђују цене и услови трговине.

Комисија је 18. августа 2016. године извршила ненајављени увиђај у пословним просторијама друштва „N SPORT“ и прибавила информације, податке и уговоре које је ово друштво закључивало са својим купцима.

Према прикупљеним информацијама и документима, друштво „N SPORT“, као продавац, закључивало је, са осталим учесницима на тржишту уговоре о купопродаји који су садржали обавезу купаца да се у даљој продаји придржавају минималних малопродајних цена које одређује „N SPORT“. Ова обавеза се наглашено односила на робне марке PUMA, RUSSSELL ATHLETIC, SERGIO TACCIHINI и другe. Такође, уговорима је била предвиђена забрана акцијских продаја и других облика повољније продаје, без претходног одобрења продавца, односно „N SPORT“.

Мера заштите конкуренције је изречена укупно у износу од 45.279.975,78 динара и то за: „N SPORT“ – 16.525.732,75 динара, „PREDUZEĆE ĐAK“ – 15.850.569,60 динара „OFFICE-SHOES“ – 2.705.138,00 динара, „K… G… FASHION – 459.256,00 динара, SPORT ONE” – 99.648,00 динара, „TRIM“ – 82.336,00, „CARVEL“ – 1.307.906,00, „EUROSTAR“ – 69.644,88, „STR FOKUS SNEŽANA ZLATKOVIĆ KOSTOV PR“ – 44.263,37 динара., „SPORTMARKET“ – 44.202,00 динара, „UNIVERS-CO“- 2.776.959,18 динара, „TOTAL SPORT“ – 25.626,00, „KOPELLI“ – 31.402,00 динара, „SPORTIKO“ DOO – 127.050,00 динара и „PLANETA SPORT“ – 5.212.578,00 динара коју су дужни да уплате у буџет Републике Србије у року од шест месеци.