kzkКомисија за заштиту конкуренције је покренула поступак испитивања повреде конкуренције по службеној дужности против привредног друштва Полет-керамикa Нови Бечеј, ради испитивања постојања рестриктивних споразума из члана 10. Закона заштити конкуренције, којима се ограничава конкуренција на тржишту велепродаје керамичких плочица у Републици Србији и извршила ненајављени увиђај.

Комисија je спровела анализу стања конкуренције у кaнaлимa дистрибуциje керамичких плочица и санитарија у оквиру које је прибавила и уговоре о купопродаји које је произвођач Полет-керамика Нови Бечеј склапала са купцима за даљу продају. Анализом уговора, њихових прилога и анекса, уочене су одредбе које упућују на постојање праксе познате као утврђивање цена у даљој продаји од стране произвођача/продавца, којом се купац ограничава да самостално и независно доноси пословне одлуке које се односе на ценовну политику, што је рестриктивни споразум који представља повреду конкуренције из члана 10. Закона.

Комисија ће у испитном поступку, предузети све потребне доказне радње у циљу правилног утврђивања чињеничног стања, испитати постојање повреде конкуренције, а по окончању поступка донети и коначну одлуку.

Позивају се сва лица која располажу подацима, исправама или другим релевантним информацијама које могу допринети утврђивању чињеничког стања у овом поступку да исте доставе на адресу Комисије за заштиту конкуренције, Савска 25/IV, Београд.