kzk-ekofКомисија за заштиту конкуренције отворила је посебну телефонску линију и адресу електронске поште намењену онима који располажу информацијама и другим расположивим подацима о постојању повреде конкуренције на неком од тржишта у Републици Србији.

Путем мејл адресе inicijativa@kzk.gov.rs или телефонским позивом на број 011 38 11 958 могу се добити информације о свим детаљима везаним за могућност и начин подношења иницијативе за испитивање повреде конкуренције.

С обзиром на то да Комисија, у складу са чланом 35. Закона о заштити конкуренције, може покренути поступак испитивања повреде конкуренције и на основу примљених иницијатива, позивамо и охрабрујемо све који располажу информацијама или подацима о постојању било које повреде конкуренције, да се јаве Комисији и поднесу иницијативу за покретање поступка пред Комисијом. Поднете иницијативе биће анализиране и обрађене од стране овлашћених службених лица Комисије. Подносиоци иницијативе биће, одмах по окончању њене обраде, обавештени о исходу. У свим случајевима када Комисија покрене поступак испитивања повреде конкуренције на основу поднете иницијативе, подносиоци имају и право да буду обавештени о току испитног поступка.

ВАЖНО ЈЕ ЗНАТИ да подносиоци иницијатива немају својство странке у поступку покренутом по службеној дужности на основу њихове иницијативе, али њихов идентитет, као и подаци који представљају пословне тајне или други пословно осетљиви подаци, може бити заштићен у складу са чланом 45. Закона о заштити конкуренције.