kzkKomisija za zaštitu konkurencije je, zaključkom predsednika Komisije, po službenoj dužnosti nastavila postupak po prijavi koncentracije Privrednog društva za proizvodnju hleba i peciva Don Don d.o.o. Beograd, radi sticanja neposredne pojedinačne kontrole nad delom Akcionarskog društva za preradu žitarica Žitopromet, Zaječar.

Postupak će biti okončan donošenjem rešenja u zakonskom roku od četiri meseca od dana pokretanja postupka po službenoj dužnosti.

U ispitnom postupku, Komisija će ispitati da li bi se sprovođenjem koncentracije značajno ograničila, narušila ili sprečila konkurencija na tržištu Republike Srbije ili njegovom delu, a naročito ako bi to ograničavanje, narušavanje ili sprečavanje bilo rezultat stvaranja ili jačanja dominantnog položaja.

Biće sprovedene sve potrebne radnje i utvrditi sve činjenice i izvesti dokazi neophodni za definisanje relevantnog tržišta, strukturu relevantnog tržišta, stepen koncentrisanosti relevantnog tržišta, identifikaciju stvarnih i potencijalnih konkurenata, položaj na tržištu učesnika u koncentraciji, pravne i druge prepreke za ulazak na relevantna tržišta, interesi korisnika i slično.

Komisija poziva sva lica koja raspolažu podacima, ispravama ili drugim informacijama koje mogu doprineti pravilnom utvrđivanju činjeničnog stanja u ovom postupku, da ih u najkraćem mogućem roku dostave Komisiji na adresu Savska 25/IV, Beograd.