kzk-ekofКомисија за заштиту конкуренције покренула је, по службеној дужности, поступак испитивања повреде конкуренције против ГР СПОРТ ДОО из Срeмске Mитровице и POLANIK Sp.zo. из Пјотрков Трибуналски, Пољска, а ради утврђивања постојања рестриктивног споразума, у смислу члана 10. Закона о заштити конкуренције.

Друштво ГР Спорт је екслузивни дистрибутер компаније Polanik непрекидно од 2005. године до покретања поступка. Кроз недавно спроведену анализу тржишта велепродаје атлетске опреме и реквизита, а коју је радила Комисија, утврђено је да би тржишни удео ГР Спорта, на тржишту велепродаје атлетске опреме (без одеће и обуће), могао бити већи од 25%.

Како рестриктивни споразум није пријављен Комисији са захтевом за изузеће у складу са законским и пратећим подзаконским актима, односно овај рестриктивни споразум није изузет, Комисија је основано претпоставила постојање повреде конкуренције која за циљ или последицу има или може имати значајно ограничавање, нарушавање или спречавање конкуренције.

Позивају се сва лица која располажу подацима, исправама или другим релевантним информацијама које могу бити од значаја за утврђивање чињеничног стања у овом поступку да исте доставе Комисији за заштиту конкуренције на адресу ул. Савска бр. 25, Београд.