kzk-ekofKomisija za zaštitu konkurencije sprovela je dana 24.04.2018. godine nenajavljeni uviđaj u prostorijama privrednih društava „Keprom d.o.o.“ i „Yuglob d.o.o.“ iz Beograda. Nenajavljeni uviđaj, kao posebna dokazna radnja, sproveden je na tri lokacije u Beogradu, pri čemu je prikupljena dokumentacija koja je od značaja za dalje postupanje Komisije.

Osnovano je pretpostavljeno da su navedena društva, kao veliki uvoznici i distributeri opreme za bebe, zaključivala restriktivne sporazume kojima su utvrđivane cene proizvoda u daljoj prodaji, i da su na takav način učinila povredu konkurencije iz člana 10. Zakona o zaštiti konkurencije.

Imajući u vidu da je ovo tržište od izuzetnog značaja za potrošače, ali i za društvo u celini, Komisija će i u narednom periodu ispitivati da li se učesnici na tržištu pridržavaju pravila konkurencije, naročito u pogledu cenovne politike.

Pored postupka ispitivanja povrede konkurencije, Komisija je pokrenula i sektorsku analizu celokupnog tržišta bebi opreme.