kzk
Комисија за заштиту конкуренције учествовала је на 22. годишњој конференцији “Глобални форум о конкуренцији“, коју традиционално организује Организација за економску сарадњу и развој (OECD), у свом седишту у Паризу.

На посебан позив OECD-a, у оквиру панела „Алтернативе покајничком програму“, представљен је метод рада Комисије који се односи на проактивну самосталну детекцију картела без ослањања на покајнички програм (енг. leniency), пријаве или сарадњу са другим телима. Презентација је изазвала значајну пажњу присутних представника тела за заштиту конкуренције и била је пропраћена питањима, дискусијом и позитивним оценама.

На овогодишњу конференцију која се одржала у периоду од 7. до 8. децембра 2023. године, биле су позване званице из око 110 тела за заштиту конкуренције и међународних организација, а теме су биле: „Од глобализације до регионализације“, „Алтернативе покајничком програму“, „Употреба економских доказа у случајевима испитивања картела“ и „Накнадна (ex-post) оцена мера изречених у поступцима испитивања концентрација“.

Конференција је представљала добар вид повезивања Комисије са представницима тела за заштиту конкуренције из целог света и директног представљања рада Комисије у међународним оквирима.