NIS EKSPRESСавет Комисије за заштиту конкуренције је, на седници одржаној 2. фебруара 2018. године, донео решење којим се условно одобрава спровођење концентрације која настаје стицањем контроле привредног друштва Compagnie des Levures Lesaffre S.A. над привредним друштвом Altech Serbia Fermentaciona industrija d.o.o. Senta.

На основу чињеничног стања утврђеног током испитног поступка, Комисија је констатовала да ће спровођењем концентрације доћи до стварања доминантног положаја друштва Lesaffre на тржишту производње и продаје екстраката квасца уз истовремено јачање доминантог положаја овог друштва на тржишту производње и продаје пекарског квасца у Републици Србији.

Комисија је посебно имала у виду наводе друштва Lesaffre да ће спровођењем ове концентрације доћи до битног повећања искоришћености прозводних капацитета циљног друштва, извоза екстракта квасца и сходно томе повећања ефикасности пословања.

Решењем су одређени услови у виду мера понашања и обавезног редовног извештавања Комисије са циљем очувања и даљег развоја производног капацитета пекарског квасца и екстраката квасца у Републици Србији.

Периодични извештаји који буду достављани Комисији ће садржати:

1. Податке о степену искоришћености производних капацитета друштва Altech
2. Податке о производњи екстраката квасца друштва Altech
3. Податке о производњи пекарског квасца друштва Altech
4. Образложење разлога евентуалног прекида услужне производње, у случају раскида уговора са досадашњим јединим купцем овог друштва, пре истека његовог уговореног трајања.

Реализацијом предложених посебних услова и анализом добијених извештаја, Комисија ће имајући у виду важност овог тржишта, пратити да ли су и у којој мери реализовани пословни планови и разлози спровођења ове концентрације наведени од стране друштва Lesaffre, а које је Комисија приликом оцене ефеката концентрације у поступку њеног испитивања оценила позитивним.