FICAktivnosti Komisije za zaštitu konkurencije na unapređenju privrednog ambijenta u Republici Srbiji, a posebno one vezane za proces pregovora u okviru Poglavlja 8: Politika zaštite konkurencije, bile su glavne teme susreta predsednika Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloja Obradovića i Azre Iković iz Direktorata za susedsku politiku i pregovore o proširenju Evropske komisije.

Dr Obradović je upoznao gošću sa dosadašnjim radom i planovima Komisije, naročito onim koji su vezani za usaglašavanje zakonodavnog okvira u kome radi institucija sa pravnim tekovinama EU. Komisija je, istakao je dr Obradović, pripremila predloge tri uredbe koje se trenutno nalaze u proceduri usvajanja, a čime, u potpunosti, usklađuje postojeći zakonodavni okvir sa onim što je predviđeno Nacionalnim programom za usvajanje pravnih tekovina EU.

Istaknuto je da je politika zaštite konkurencije u Srbiji, a posebno rad Komisije za zaštitu konkurencije, visoko ocenjen od strane administracije u Briselu. Naime, u poslednjem Izveštaju Evropske komisije o napretku, kao i u neformalnim kontaktima sa predstavnicima EK, Komisija za zaštitu konkurencije prepoznata je kao jedan od delova srpske administracije čiji je rad najviše usaglašen sa pravnim tekovinama Evropske unije.

Predsednik Komisije je obavestio gospođu Iković i o aktivnostima na realizaciji projekta osnivanja Foruma za zaštitu konkurencije Zapadnog Balkana, sa sedištem u Beogradu, a koji je, zajedno sa EBRD, pokrenula Komisija za zaštitu konkurencije.

Predsednik Obradović, je takođe, predstavio aktivnosti na promociji politike zaštite konkurencije koje Komisija sprovodi. Predstavnica Direktorata EK je podržala napore Komisije na obezbeđivanju ravnopravnih uslova za sve učesnike na tržištu i istakla važnost dalje unapređenja rada Komisije.