NIS EKSPRESSavet Komisije za zaštitu konkurencije je, na sednici održanoj 2. februara 2018. godine, doneo rešenje kojim se uslovno odobrava sprovođenje koncentracije koja nastaje sticanjem kontrole privrednog društva Compagnie des Levures Lesaffre S.A. nad privrednim društvom Altech Serbia Fermentaciona industrija d.o.o. Senta.

Na osnovu činjeničnog stanja utvrđenog tokom ispitnog postupka, Komisija je konstatovala da će sprovođenjem koncentracije doći do stvaranja dominantnog položaja društva Lesaffre na tržištu proizvodnje i prodaje ekstrakata kvasca uz istovremeno jačanje dominantog položaja ovog društva na tržištu proizvodnje i prodaje pekarskog kvasca u Republici Srbiji.

Komisija je posebno imala u vidu navode društva Lesaffre da će sprovođenjem ove koncentracije doći do bitnog povećanja iskorišćenosti prozvodnih kapaciteta ciljnog društva, izvoza ekstrakta kvasca i shodno tome povećanja efikasnosti poslovanja.

Rešenjem su određeni uslovi u vidu mera ponašanja i obaveznog redovnog izveštavanja Komisije sa ciljem očuvanja i daljeg razvoja proizvodnog kapaciteta pekarskog kvasca i ekstrakata kvasca u Republici Srbiji.

Periodični izveštaji koji budu dostavljani Komisiji će sadržati:

1. Podatke o stepenu iskorišćenosti proizvodnih kapaciteta društva Altech
2. Podatke o proizvodnji ekstrakata kvasca društva Altech
3. Podatke o proizvodnji pekarskog kvasca društva Altech
4. Obrazloženje razloga eventualnog prekida uslužne proizvodnje, u slučaju raskida ugovora sa dosadašnjim jedinim kupcem ovog društva, pre isteka njegovog ugovorenog trajanja.

Realizacijom predloženih posebnih uslova i analizom dobijenih izveštaja, Komisija će imajući u vidu važnost ovog tržišta, pratiti da li su i u kojoj meri realizovani poslovni planovi i razlozi sprovođenja ove koncentracije navedeni od strane društva Lesaffre, a koje je Komisija prilikom ocene efekata koncentracije u postupku njenog ispitivanja ocenila pozitivnim.