 Memorandum o saradnji u oblasti primene prava konkurencije između Nacionalne agencije za konkurenciju Gruzije i Komisije za zaštitu konkurencije (2023)

 Memorandum o saradnji u oblasti primene prava i politike zaštite konkurencije između Komisije za konkurenciju Republike Grčke i Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije (2022)

 Memorandum o razumevanju između Državne uprave za tržišnu regulaciju Narodne Republike Kine i Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije (2019)

 Memorandum o saradnji u oblasti politike zaštite konkurencije između tela za zaštitu konkurencije Republike Turske i Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije (2018)

 Memorandum o međusobnom razumevanju i saradnji u oblasti politike zaštite konkurencije između Ministarstva antimonopolskog regulisanja i trgovine Republike Belorusije i Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije (2017)

 Memorandum o međusobnom razumevanju i saradnji u oblasti zaštite konkurencije Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije i Komisije za zaštitu konkurencije Republike Makedonije (2016)

 Memorandum o međusobnom razumevanju i saradnji na području zaštite konkurencije Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije i Agencije za zaštitu konkurencije Crne Gore (2015)

 Memorandum o saradnji između Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije i Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja Republike Hrvatske (2013)

 Memorandum o razumevanju između Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije i Agencije za zaštitu konkurencije Republike Slovenije (2013)

 Memorandum o saradnji u oblasti prava i politike zaštite konkurencije između Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije i Agencije Republike Kazahstan za zaštitu konkurencije (Antimonopolska agencija) (2012)

 Memorandum o saradnji između Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije i Saveta za zaštitu konkurencije Rumunije (2012)

 Sporazum o saradnji u oblasti politike konkurencije između Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije i Federalne Antimonopolske Službe Ruske Federacije (2012)

 Memorandum o saradnji u oblasti politike konkurencije između Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije i Saveznog tela za zaštitu konkurencije Austrije (2010)

 Sporazum o saradnji u oblasti politike konkurencije između Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije i tela za zaštitu konkurencije Republike Mađarske (2010)

 Memorandum o međusobnom razumevanju i saradnji na području politike i prava tržišne konkurencije između Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije i Konkurencijskog savjeta Bosne i Hercegovine (2009)

 Memorandum o razumevanju i zajedničkoj saradnji u oblasti prava i politike konkurencije između Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije i Komisije za zaštitu konkurencije Republike Bugarske (2008)