kzk-ekofКомисија за заштиту конкуренције је припремила Нацрт уредбе о споразумима о трансферу технологије који се изузимају од забране, чије ће доношење предложити Влади Републике Србије, у складу са надлежностима утврђеним Законом о заштити конкуренције.

Намера Комисије је да новом уредбом уреди услове за изузеће од забране споразума која се односи на трансфер технологије, имајући у виду специфичност наведене области, као и чињеницу да постојеће уредбе не изузимају од забране ове врсте споразума.

Комисија позива све учеснике на тржишту, пословна удружења, адвокатске канцеларије, стручну јавност и друга заинтересована лица, да у периоду од 12. до 27. септембра 2017. године, доставе Комисији своје коментаре и мишљења на текст нацрта уредбе путем адресе електронске поште komentar@kzk.gov.rs.