kzkКомисија за заштиту конкуренције покренула је, по службеној дужности, поступак против привредног друштва Konica Minolta Poslovna Rešenja SE d.o.o. Beograd, Булевар Милутина Миланковића 11a, Београд. Поступак је покренут ради испитивања повреде конкуренције из члана 10. Закона о заштити конкуренције.

У току испитног поступка покренутог 28. маја 2018. године против друштава Original doo Beograd, Mikops doo Niš, Birolinija doo Beograd, Biro print sistemi doo Beograd, Dikti Line doo, Birodeveloping doo Niš и Birotehnika doo Jagodina, Комисија је дошла до сазнања која указују на претпоставку да је и друштво Konica Minolta Poslovna rešenja SE учествовало у повреди конкуренције прописане чланом 10. Закона о заштити конкуренције. Као увозник и дистрибутер опреме произвођача Konica Minolta, друштво Konica Minolta организује продају опреме, преко друштва Original doo Beograd, од којег купују сви остали партнери: Birotehnika, Mikops и Birolinija, што не искључује и самосталну продају. Продаја и сервисирање опреме произвођача Develep, који је у власништу друштва Konica Minoltа, организована је преко партнера Birodeveloping и Dikti Line.

Ради економичности, а како су испуњени законски услови за спајање два поступка, Комисија је донела Закључак да се у овом случају води један поступак.