kzkZaposleni u Komisiji za zaštitu konkurencije prošli su dvodnevnu obuku za lobiranje i uspešno vođenje javnih debata. Kurs je sproveden uz visok stepen interakcije, a obrađivane su teme kao što su – uloga javne debate u kreiranju javnih politika, elementi organizacije javnih debata, kao i njihovo vođenje.

Polaznici ovog kursa, a koji je organizovan zahvaljujući sredstvima iz projekta Kraljevine Norveške i Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu, bili su u prilici da čuju i koje su karakteristike uspešnog lobiste, kakve se sve taktike i tehnike lobiranja sprovode, kao i kako se ova veština koristi u Evropskoj uniji. Na ovaj način, predstavnici Komisije dobili su mogućnost da unaprede svoje veštine u zastupanju kao i prenošenju znanja i iskustava iz oblasti politike zaštite konkurencije.

Foto: Fonet – Zoran Mrđa