AHEAD Parent, LLC – AHEAD DB Holdings, LLC « Комисија за заштиту конкуренције