kzk-ekofSvečanim predstavljanjem u zgradi Skupštine Republike Srbije, započeo je dvogodišnji Tvining projekat Evropske unije „Dalji razvoj zaštite konkurencije u Srbiji“ koji zajednički realizuju Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije i telo za zaštitu konkurencije Republike Italije.

O važnosti ovog projekta za razvoj politike zaštite konkurencije u Republici Srbiji govorili su dr Miloje Obradović, predsednik Komisije za zaštitu konkurencije, Gabrijela Muskolo, (Gabriella Muscollo), predsednica tela za zaštitu konkurencije Republike Italije, Vesna Kovač, državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije, Nj.E. Karlo Lo Kašo (Carlo Lo Cascio), ambasador Republike Italije u Srbiji, Mateja Norčič Štamcar, zamenica šefa Delegacije EU u Republici Srbiji, Marko Jovanović – pomoćnik ministra finansija za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije Republike Srbije, Marko Obradović, član Saveta KZK i Alesandra Tonaci (Alessandra Tonazzi), direktorka sektora za evropske i međunarodne odnose italijanskog tela za zaštitu konkurencije.

Glavni cilj ovog projekta je doprinos procesu daljeg usklađivanja nacionalnog zakonodavstva u oblasti zaštite konkurencije sa pravom Evropske unije, njegovo efikasno sprovođenje i povećanje svesti o pravu i politici zaštite konkurencije među svim relevantim akterima u Republici Srbiji.


Komisija za zaštitu konkurencije prepoznata je kao jedan od delova srpske administracije čiji je rad najviše usaglašen sa pravnim tekovinama Evropske unije, i koja svake godine unapređuje svoj rad, što pozitivno utiče na unapređenje privrednog ambijenta u Republici Srbiji.

Imajući u vidu da je Komisija krajnji, ali ne i jedini korisnik ovog projekta, očekuje se da će njegovom realizacijom biti ostvareni značajni pomaci u razumevanju, poštovanju i primeni pravila konkurencije i od strane sudova, regulatornih tela, učesnika na tržištu i njihovih udruženja. Ovo je posebno značajno u kontekstu podizanja kapaciteta srpske privrede putem jačanja tržišne konkurencije, što predstavlja bitan faktor za pristupanje EU.

Dodela ovog projekta Republici Srbiji je važan pokazatelj da EU veoma ceni aktivnosti koje je Komisija za zaštitu konkurencije sprovodila u proteklim godinama. Ovaj napredak je prepoznat i u izveštaju Evropske komisije za Srbiju iz 2018. godine.

Projekat „Dalji razvoj zaštite konkurencije u Republici Srbiji“ je deo Tvining inicijative koju je pokrenula Evropska komisija, u cilju podrške zemljama kandidatima da ojačaju svoje administrativne i sudske kapacitete za implementaciju prava Evropske unije.Njegova vrednost je oko milion evra i biće realizovan u periodu od 24 meseca.