FICКомисија за заштиту конкуренције покренула је поступак испитивања повреде конкуренције на тржишту платних картица, по службеној дужности, против МasterCard платних организација, коју представљају друштва МasterCard Incorporated, 2000 Purchase Street, Purchase New York 10577, USA; MasterCard International Incorporated, 2000 Purchase Street, Purchase New York 10577, USA и Mastercard Europe S.p.r.l, Chaussee de Tervuren 198А, В-1410 Waterloo, Белгија (у даљем тексту: Mastercard).

Комисија је основано претпоставила да Mastercard, као облик удружених учесника на тржишту Републике Србије, одређује минималне међубанкарске накнаде у неправичном износу, које примењују банке на територији Републике Србије у систему Mastercard-а, а које су неколико пута веће од оних које се примењују у земљама ЕУ.

Имајући у виду да су међубанкарске накнаде укључене у трговачке накнаде коју банке зарачунавају трговцима за услугу плаћања платним картицама, Комисија основано претпоставља да се на тај начин ограничава конкуренција међу банкама – прихватиоцима платних картица, које не могу да уговарају висину трговачке накнаде испод износа међубанкарске накнаде. То последично може имати утицаја и на потрошаче, уколико трговци уграђују у малопродајну цену износ трговачке накнаде, што поскупљује за тај износ производе или услуге независно од тога да ли се плаћање врши платном картицом или готовином, а могуће је да утиче негативно и на конкуренцију на тржишту издавалаца платних картица на територији Републике Србије, ако су банке подстакнуте да нуде платне картице чије коришћење на продајним местима подлеже највишој стопи међубанкарске накнаде.

Позивају се сва лица која располажу подацима, исправама или другим релевантним информацијама које могу бити од значаја за утврђивање чињеничног стања у овом поступку да исте доставе Комисији за заштиту конкуренције на адресу ул. Савска бр. 25/IV, Београд.