kzkКомисија за заштиту конкуренције је покренула поступак испитивања повреде конкуренције по службеној дужности против привредног друштва VAILLANT doo из Београда, дистрибутера опреме за грејање брендова „Vaillant“ и „Protherm“, због постојања основане сумње да наведено друштвo одређује цене поменутих брендова у даљој продаји у Републици Србији и извршила ненајављени увиђај у његовим просторијама. Комисија је упоређивала велепродајне и малопродајне цене из ценовника друштва Vaillant са малопродајним ценама исказаним на интернет страницама појединих овлашћених дистрибутера и утврдила да су идентичне, како међусобно код свих посматраних малопродаваца, тако и са ценама из ценовника доступног на интернет страници друштва Vaillant. При томе, друштво Vaillant на основу доступних података није присутно на тржишту малопродаје производа брендова „Vaillant“ и „Protherm“ већ само преко својих дистрибутера. На основу анализе и оцене прикупљених података, Комисија је основано претпоставила постојање повреде конкуренције у смислу члана 10. Закона, у виду недозвољеног рестриктивног споразума, којим друштво Vaillant одређује цене производа брендова „Vaillant“ и „Protherm“ у даљој продаји тј. својим дистрибутерима. Позивају се сва лица која располажу подацима, исправама или другим релевантним информацијама које могу допринети утврђивању чињеничког стања у овом поступку да исте доставе на адресу Комисије за заштиту конкуренције, Савска 25/IV, Београд.