kzk-ekofКомисија за заштиту конкуренције покренула је поступак против седам учесника на тржишту, због сумњи да су намештањем понуда у поступцима јавних набавки извршила повреду конкуренције из члана 10. Закона о заштити конкуренције.

Поступак је, по службеној дужности, покренут против следећих учесника на тржишту: Original, предузеће за спољну и унутрашњу трговину и услуге доо Београд (Нови Београд), Mikops doo Export-Import за производњу, трговину и услуге Ниш, Предузеће за услуге и трговину Биролинија, друштво са ограниченом одговорношћу Београд, Biro print sistemi doo Београд, Предузеће за трговину и услуге Dikti Line doo, Београд, Друштво за спољну и унутрашњу трговину Birodeveloping doo Ниш, Друштво за производњу, промет и услугe Биротехника, Export-Import doo, Јагодина.

Спровођењем законских овлашћења, службена лица Комисије за заштиту конкуренције извршила су ненајављени увиђај на пет локација. Коришћење ненајављеног увиђаја, као изузетно ефикасног инструмента за откривање радњи учесника на тржишту, а које за циљ или последицу имају или могу да имају значајно ограничавање, нарушавање или спречавање конкуренције, и у овом случају је послужило да би се прикупила документација, која је од значаја за даље поступање Комисије у овом предмету.