kzk-i-pks

Представници Комисије за заштиту конкуренције су учествовали као предавачи на семинару посвећеном области заштите конкуренције са нагласком на изазове у сектору енергетике.

Учесници семинара упознали су се секторским анализама тржишта нафтних деривата, као и са свим недозвољеним клаузулама које се намећу у дугорочним уговорима о снабдевању гасом. Тема семинара била је и проблематика калкулације цена, као и проблеми вертикалне интеграције у производњи и дистрибуцији електричне енергије. На семинару су разматране и основне одредбе које проистичу из Уговора о стабилизацији и придруживању ЕУ у вези раздвајања функција производње од снабдевања и даље дистрибуције енергената крајњим потрошачима.

У сарадњи са ПКС и експертима на пројекту подржаном од ЕУ намењеном унапређењу заштите конкуренције у Србији, Комисија за заштиту конкуренције омогућава привредницима да кроз предавања, радионице и семинаре упознају са основним правилима и политиком заштите конкуренције.

Предавачи на семинару били су Јелена Граховац из Комисије за заштиту конкуренције, као и експерти на пројекту Андреј Плахутник и Александар Ђелић, адвокат.

Семинар је организовала Привредна комора Србије у сарадњи са пројектом Унапређење конкуренције у Србији који финансира ЕУ, а спроводи га Немачка агенција за међународну сарадњу (GIZ) и Комисијом за заштиту конкуренције.