seminar odredjivanje relevantnog trzistaKomisija za zaštitu konkurencije u saradnji sa PKS unapređuje politiku konkurencije u Srbiji
Predstavnici Komisije za zaštitu konkurencije su učestvovali na seminaru kao predavači u Privredno komori Srbije u saradnji sa PKS i projektom Unapređenje konkurencije u Srbiji koji finansira EU, a sprovodi Nemačka agencija za međunarodnu saradnju (GIZ), koji predstavlja deo programa za unapređenje politike konkurencije u Republici Srbiji.
O metodologiji određivanja granice relevantnog tržišta govorio je Milan Kostić, dok je ulogu i praksu Komisije za zaštitu konkurencije predstavio Nebojša Milenković. Andrej Plahutnik ukazao je na procenu efikasne konkurencije i ograničavanje, zatim, na nedozvoljena ograničenja i značaj određivanja relevantnog tržišta.