Presudom Upravnog suda br. 1 U 177/15 od 07.05.2015. godine odbijena je tužba Javnog komunalnog preduzeća „Pogrebne usluge” Beograd i potvrđeno je rešenje Komisije za zaštitu konkurencije od 27.11.2014. godine, kojim je utvrđeno da je JKP „Pogrebne usluge“ zloupotrebilo dominantan položaj, time što je Cenovnikom ostalih usluga propisalo nepravičnu naknadu na ime troškova kontrole izvođenja kamenorezačkih radova, odnosno postavljanja, prepravke i uklanjanja nadgrobnog obeležja (spomenika) i drugih predmeta na grobljima kojima upravlja ovo preduzeće. Takođe, utvrđeno je da je JKP „Pogrebne usluge” davanje na korišćenje grobnog mesta vezivalo za istovremenu prodaju spomenika, izrađenog i unapred postavljenog od strane JKP „Pogrebne usluge”, na grobljima kojima upravlja ovo preduzeće.