U toku protekle nedelje Komisija je pokrenula postupke za utvrđivanje postojanja povrede konkurencije u vezi sa distribucijom elektronskih cigareta i tečnosti za elektronske cigarete i na osnovu zakonskih ovlašćenja, izvršeni su nenajavljeni uviđaji u prostorijama stranaka na više lokacija na teritoriji grada Beograda. Postupci su pokrenuti zbog sumnje da su učesnici na tržištu zaključili sporazume o utvrđivanju minimalnih cena u trgovini na malo.

Nenajavljeni uviđaj je iznenadna kontrola prostorija, odnosno podataka, isprava i stvari koje se nalaze na tom mestu, o čemu se obaveštava stranka, odnosno držalac prostora i stvari u trenutku izvođenja uviđaja i na licu mesta. Ovaj instrument je izuzetno efikasan za otkrivanje kartelskog dogovaranja i drugih oblika povreda konkurencije. Tokom sprovođenja nenajavljenih uviđaja, Komisija je imala punu saradnju učesnika u postupku.

Rezultat efikasne politike sprečavanja povreda konkurencije je pre svega, korist potrošača, preko boljeg izbora, kvaliteta i nižih cena roba i usluga. Efikasna politika zaštite konkurencije omogućava i korist za konkurente, jer se sprečavanjem kartela i zloupotreba dominantnog položaja stvaraju ravnopravni uslovi za sve učesnike na tržištu.

Komisija u ovom trenutku nije u mogućnosti da pruži više informacija, kako ne bi ugrozila dalje vođenje postupaka.