Komisija za zaštitu konkurencije je pokrenula postupak ispitivanja povrede konkurencije po službenoj dužnosti, protiv privrednih društava Fresenius Medical Care Srbija d.o.o i Medicon d.o.o. i njihovih specijalizovanih bolnica za hemodijalizu, radi ispitivanja postojanja restriktivnog sporazuma iz člana 10. Zakona o zaštiti konkurencije, kojim se ograničava konkurencija na tržištu pružanja usluge hemodijalize u Republici Srbiji.

Fresenius Medical Care Srbija d.o.o i Medicon d.o.o. i njihove specijalizovane bolnice za hemodijalizu su, prema dostupnim informacijama, jedini privatni zdravstveni centri koji mogu da ponude pružanje usluge hemodijalize u Republici Srbiji za osigurana lica Republičkog Fonda za zdravstveno osiguranje, za koja ne postoje kapaciteti za lečenje u zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže RFZO. Navedena privredna društva su u jednom periodu su podnosila zajedničke ponude u postupcima javnih nabavki za pružanje usluge hemodijalize, čime je u potpunosti isključena konkurencija između ovih učesnika na tržištu. Nakon prestanka zajedničkog učešća, ova društva su podnosila odvojene ponude, ali određene činjenice i okolnosti ukazju da su nastavili da koordinišu svoje učešće u postupcima javnih nabavki, što, ukoliko se potvrdi u ispitnom postupku, predstavlja ograničavanje konkurencije na relevantnom tržištu. Na osnovu prethodno navedenog, Komisija je osnovano pretpostavila postojanje povrede konkurencije zabranjenim dogovorima o učešću u postupcima javnih nabavki, koje sprovodi Republički Fond za zdravstveno osiguranje za pružanje usluge hemodijalize osiguranim licima RFZO.

Komisija će u ispitnom postupku preduzeti dokazne radnje u cilju utvrđivanja odlučnih činjenica, koje su od značaja za ocenu postojanja povrede konkurencije.

Komisija i ovom prilikom ističe da otkrivanje i sankcionisanje kartela, a naročito nameštenih ponuda u postupcima javnih nabavki, predstavlja prioritet u radu Komisije iz razloga što ova vrsta restriktivnih sporazuma predstavlja najtežu povredu konkurencije, kojom se isključuju sve koristi od konkurentskog nadmetanja na tržištu, povećava potrošnja budžetskih sredstava institucija koje sprovode javne nabavke i ograničava mogućnost izbora proizvoda/usluga.

Komisija koristi priliku da svim učesnicima na tržištu još jednom skrene pažnju na zakonsku mogućnost da budu oslobođeni plaćanja mere zaštite konkurencije (koja iznosi do 10% ukupnog prihoda), odnosno da im ista bude umanjena, ukoliko Komisiji prijave postojanje sporazuma i/ili dostave dokaze koji će omogućiti donošenje rešenja o povredi konkurencije iz člana 10. Zakona. Program „imuniteta“ je uređen članom 69. Zakona o zaštiti konkurencije i relevantnim podzakonskim aktima (Uredbom i Smernicama Komisije) koji su objavljeni na internet stranici Komisije www.kzk.gov.rs.