rasel pitmanГост Комисије за заштиту конкуренције био је др Расел Питман (Russell Pittman), директор сектора за економске анализе Министарства правде САД, један од водећих стручњака за питања заштите конкуренције.

Др Питман је одржао корисно предавање запосленима у Комисији о коришћењу економетрије у анaлизама тржишта, као и о искуствима у спровођењу политике конкуренције у САД.

Др Питман учествоваће на панелу „Улога економетрије у спровођењу Закона о заштити конкуренције“ у оквиру међународне конференције „Изградња институционалних капацитета националних тела за заштиту конкуренције Југоисточне Европе“ која ће се одржати 2. и 3. јуна 2016. године у Београду у сарадњи са Европском банком за обнову и развој.

Предавању су присуствовали чланови Савета Комисије, руководиоци и запослени Стручне службе Комисије. Након предавања је организована стручна дискусија и размена искустава о политици и праву конкуренције у Србији и свету.