rasel pitmanGost Komisije za zaštitu konkurencije bio je dr Rasel Pitman (Russell Pittman), direktor sektora za ekonomske analize Ministarstva pravde SAD, jedan od vodećih stručnjaka za pitanja zaštite konkurencije.

Dr Pitman je održao korisno predavanje zaposlenima u Komisiji o korišćenju ekonometrije u analizama tržišta, kao i o iskustvima u sprovođenju politike konkurencije u SAD.

Dr Pitman učestvovaće na panelu „Uloga ekonometrije u sprovođenju Zakona o zaštiti konkurencije“ u okviru međunarodne konferencije „Izgradnja institucionalnih kapaciteta nacionalnih tela za zaštitu konkurencije Jugoistočne Evrope“ koja će se održati 2. i 3. juna 2016. godine u Beogradu u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj.

Predavanju su prisustvovali članovi Saveta Komisije, rukovodioci i zaposleni Stručne službe Komisije. Nakon predavanja je organizovana stručna diskusija i razmena iskustava o politici i pravu konkurencije u Srbiji i svetu.