secer2-3. jun 2016. Beograd,
Hotel Metropol
14:00 časova

Konferenciju će otvoriti predsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović, direktor EBRD-a za Srbiju Daniel Berg (Daniel Berg), Tanja Miščević šef Pregovaračkog tima sa EU u četvrtak 2. juna 2016. godine, u 14,00 časova, Hotel Metropol, Bulevar Kralja Aleksandra 69, Beograd.

Izgradnja nacionalnih tela za zaštitu konkurencije u regionu Jugoistočne Evrope predstavlja veliki izazov. Jer, tranzicija ovih zemalja iz socijalističkog i komunističkog načina vođenja privrede u tržišni način privređivanja pokazala je neophodnost formiranja posebnih tela, koja su, uglavnom, potpuno odvojena od izvršne vlasti, a koja će voditi računa o obezbeđivanju ravnopravnih uslova za sve tržišne aktere.

Zato ova tela u regionu JE Evrope nemaju dugu tradiciju. Neka od njih nastala su pre 25, a neka (poput srpske) pre samo deset godina.

Zakonodavni okvir prema kome rade ova tela, po pravilu je oslonjen na evropsko zakonodavstvo i praksu.

Ono što se od ove Konferencije očekuje je da, osim razmene iskustava, učesnici predstave i nove alatke i metode kojim se tela za zaštitu konkurencije bore protiv sve sofisticiranijih pokušaja povreda konkurencije. Tačnije, predstavnici 11 nacionalnih tela iz regiona JE Evrope pokušaće da tokom ove Konferencije razmene ideje kako zaštiti konkurenciju u periodu nakon recesije koja je pogodila Evropu, koja vrsta analiza tržišta na najbolji način može dati sliku koja će pomoći nadležnima u telima za zaštitu konkurencije da prepoznaju moguće povrede, kako obezbediti dokaze o postojanju kartela i zloupotrebi dominantnog položaja. Teme će biti i nameštanje ponuda u sistemu javnih nabavki, ali i podizanje svesti o važnosti jačanja kulture konkurencije.

Na konferenciji će učestvovati ugledni panelisti dr Rasel Pitman (Russell Pitman) Ministarstvo pravde SAD, Lorenco Kjari (Lorenzo Ciari) Evropska banka za obnovu i razvoj, Gregor Langus (Gregor Langus) Evropska komisija i još mnogi svetski i domaći stručnjaci iz ove oblasti, predstavnici nacionalnih tela za zaštitu konkurencije Jugoistočne Evrope, predstavnici poslovne i akademske zajednice u Srbiji.