secerKomisija za zaštitu konkurencije je 24. maja 2016. godine, odobrila koncentraciju učesnika na tržištu koja nastaje sticanjem kontrole društva „He Steel Group Co Ltd“ iz NR Kine nad funkcionalnom, proizvodnom i poslovnom imovinom „Privrednog društva za proizvodnju i preradu čelika Železara Smederevo d.o.o.“, uz istovremeno sticanje i pedeset procenata udela u kapitalu Privrednog društva za obradu i prevlačenje metala „Serbian Roll Service Company d.o.o.“, i nad kojim će sticalac udela vršiti neposrednu zajedničku kontrolu sa drugim članom ovog društva.

Komisija je, prilikom donošenja odluke o dozvoljenosti ove koncentracije, imala u vidu činjenicu da njeno sprovođenje neće ograničiti, narušiti ili sprečiti konkurenciju na tržištu Republike Srbije, ali je u proceni njenih efekata posmatrala i širi kontekst sprovođenja kompletnog projekta, u smislu cilja Zakona, odnosno mogućih pogodnosti sa stanovišta ekonomskog napretka i dobrobiti društva, kao i koristi potrošača.