secerKomisija za zaštitu konkurencije je po službenoj dužnosti nastavila postupak ispitivanja koncentracije koji je pokrenut na osnovu podnete prijave društva „Sunoko d.o.o.“ iz Novog Sada. Koncentracija nastaje sticanjem 100% udela ovog društva nad privrednim društvom „Star Šećer d.o.o.“ iz Sente. Realizacijom ove koncentracije „Sunoko“ bi istovremeno stekao i kontrolu nad njegovim zavisnim društvom, šećeranom „Te-To a.d.“ iz Sente.

Na osnovu svih činjenica koje proističu iz sadržaja podnete prijave, Komisija je utvrdila da bi sprovođenjem prijavljene koncentracije, društvo „Sunoko“ dodatno učvrstilo svoj položaj na tržištima otkupa šećerne repe, proizvodnje šećera preradom šećerne repe i prodaje šećera. Budući da su društvo „Sunoko“ i šećerana „Te-To“ iz Sente direktni konkurenti na ovim definisanim relevantnim tržištima i da je društvo „Sunoko“ najjači učesnik na njima, Komisija će u ispitnom postupku dodatno ispitati i oceniti sve zakonom propisane kriterijume na osnovu kojih se utvrđuje dozvoljenost koncentracije, a koji su propisani članom 19. Zakona o zaštiti konkurencije.