SBB IKOMПредседник Комисије др Милоје Обрадовић говорио је на редовном састанку Пододбора за унутрашње тржиште и конкуренцију у Бриселу.

Др Обрадовић упознао је представнике Европске комисије о свим активностима у примени Закона о заштити конкуренције као и степеном усклађености прописа из области заштите конкуренције са европским законодавством, а што је у складу са обавезама из члана 73. Споразума о стабилизацији и придруживању.

Председник Обрадовић је, презентујући резултате рада Комисије, истакао да ће обавеза усклађивања Закона о заштити конкуренције са новим Законом о општем управном поступку бити велики изазов, али и да је за примену политике заштите конкуренције од великог значаја да поступци који се воде пред Комисијом буду препознати и дефинисани као посебан управни поступак који је прилагођен потребама Закона о заштити конкуренције.

У свом излагању, председник Комисије је нагласио и да ће се институција на чијем је челу, а у складу са могућностима и надлежностима, трудити да допринесе креирању пројеката који би материју права заштите конкуренције приближили судијама, у циљу специјализације за рад на предметима из ове области, а што би утицало и на ефикаснију примену Закона о заштити конкуренције.

У свом обраћању председник Обрадовић је посебно истакао: “Фокус секторских анализа биће усмерен на тржишта која су у претходном периоду већ изазвала интересовање Комисије, као предмет поступка, или на основу информација које указују на чињеницу да постојеће стање конкуренције може изазвати забринутост Комисије. Могући сектори које ћемо испитивати у наредном периоду, могли би да буду тржишта гаса, малопродаје и фармацеутских производа ”

Наглашено је и да је намера Комисије да у оквиру својих активности још интензивније промовише Leniency програм и упознаје учеснике на тржишту са његовим предностима.

“Комисија ће наставити још интензивније радити и на подизању свести о неопходности, заштите конкуренције у Србији, као спровођења праксе укључивања свих заинтересованих, приликом израде нацрта прописа, у циљу обезбеђења транспарености у раду Комисије“ поручио је на крају излагања председник Комисије др Милоје Обрадовић.

На састанку Пододбора који се редовно одржава у оквиру процеса приступања Србије ЕУ изнето је да наша земља прати динамику развоја заштите конкуренције у ЕУ и тежи да у што већој мери усклади своје стандарде са стандардима у ЕУ. То потврђује и оцена ЕК у недавно објављеном Извештају о напретку за 2016. годину, а у коме се наглашава да је законодавни оквир у великој мери усклађен са правним тековинама ЕУ.