SUBOTICAKomisija za zaštitu konkurencije izražava zabrinutost jer Skupština grada Subotice nije u potpunosti postupila po mišljenju Komisije u vezi sa spornim odredbama odluke kojom se uređuje komunalna delatnost sahranjivanja i upravljanja grobljima u Subotici.

Stav Komisije, izražen u mišljenju, je da ne sme doći do narušavanja konkurencije i dodele monopola javno–komunalnom preduzeću u tom gradu na štetu korisnika tih usluga. Komisija ne smatra da je opravdano uspostavljanje monopola na osnovu tumačenja zakonskih pojmova „sahranjivanje“ i „druge radnje“, kako to smatra Skupština grada Subotice.

Po sličnom pitanju, Komisija je uputila mišljenja Skupštini grada Novog Sada i Skupštini grada Pančeva, koje su prihvatile stav Komisije i u potpunosti ga primenile.

Komisija napominje da i dalje smatra da je tumačenje Skupštine grada Subotice preširoko i da za posledicu ima ograničavanje konkurencije i stvaranje monopola u obavljanju komunalnih usluga sahranjivanja i upravljanja grobljima kada to nije ni neophodno, ni poželjno. U tom smislu, očekujemo da će sporne odredbe odluke kojim je Skupština grada Subotice uredila komunalnu delatnost sahranjivanja i upravljanja grobljima bez odlaganja biti promenjene u skladu sa mišljenjem Komisije.

Zbog toga Komisija je uputila mišljenje i resornom ministarstvu u kojem je ukazala na potrebu preciznog definisanja pojmova koji uređuju oblast sahranjivanja i upravljanja grobljima u budućim propisima, kako bi se izbegla monopolizacija tih delatnosti na osnovu različitih tumačenja zakonskih odredbi.

Ovom prilikom Komisija ističe značaj postupanja Skupštine Grada Subotica, jer bi usvajanjem izmena sporne odluke pozitivno uticala na konkurenciju. Izmenama spornih odredbi bi bilo omogućeno obavljanje pojedinih pogrebnih usluga svim zainteresovanim učesnicima, odnosno ne samo javnom komunalnom preduzeću, već i drugim privrednim društvima, preduzetnicima i ostalim privrednim subjektima, na dobrobit svih korisnika usluga.