SUBOTICAPredsednik Komisije za zaštitu konkurencije dr Miloje Obradović obratio se, u uvodnom delu, učesnicima stručnog skupa „Značaj javnih nabavki u kreiranju poslovnog ambijenta“.

Govoreći o nadležnostima Komisije u ovom segmentu poslovnih aktivnosti, predsednik Obradović je podsetio da, prema Zakonu o zaštiti konkurencije, nameštene ili lažirane ponude pri javnim nabavkama, spadaju među najteže povrede konkurencije.

Dr Obradović je naglasio, između ostalog, da se otkrivanje nameštih javnih ponuda sankcioniše, prema Zakonu, novčano i to u visini do 10% ukupnog prihoda iz prethodne godine, ali i zabranom učešća u javnim nabavkama u određenom periodu. Ponekad se, konstatovao je dr Obradović, „čini da i to nije dovoljna pretnja onima koji veruju da su njihovi lični finansijski interesi iznad prosperiteta društva čiji su deo“.

Komisija je, inače, tokom prošle godine, objavila Mišljenje u vezi primene člana 10. Zakona o zaštiti konkurencije, a kojim se definiše stav Komisije povodom statusa povezanih lica u postupcima javnih nabavki. Namera Komisije pri izradi ovog dokumenta bila je, kako to ističe i dr Obradović, obezbeđenje postizanja većeg stepena pravne sigurnosti svih učesnika u postupcima i transparentnosti u radu Komisije i efikasnijoj primeni kako Zakona o zaštiti konkurencije, tako i Zakona o javnim nabvkama.

U drugom delu skupa, predstavnik Komisije za zaštitu konkurencije, Vladimir Antonijević predstavio je ulogu Komisije za zaštitu konkurencije u postupcima javnih nabavki.

Skup je organizovala Privredna komora Srbije u saradnji sa Komisijom za zaštitu konkurencije, Upravom za javne nabavke, Republičkom komisijom za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki.