oecdČlan Saveta Komisije za zaštitu konkurencije dr Veljko Milutinović učestvovao je na 15. zasedanju Godišnje OECD konferencije – „Globalni forum o konkurenciji“ (Global Forum on Competition). .

Tradicionalno, godišnji skup je i ovoga puta, održan u sedištu Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) u Parizu.

Glavne teme ovogodišnjeg Foruma bile su : “Promovisanje konkurencije; zaštita ljudskih prava“, „Analize tržišta kao sredstva za promovisanje konkurencije“ i „ Nezavisnost tela za zaštitu konkurencije – od zamisli do prakse“, kao i „Mere u slučajevima povreda konkurencije“.

Komisija za zaštitu konkurencije dala je pismene priloge za sesije „Mere u slučajevima povreda konkurencije“ i „Nezavisnost tela za zaštitu konkurencije – od zamisli do prakse“.

Tokom sesija, posebno onih koje se odnose na nezavisnost tela za zaštitu konkurencije i mera koje se izriču u slučajevima povrede konkurencije, dr Milutinović izvestio je kolege iz drugih nacionalnih tela, međunarodnih organizacija i predstavnike akademske zajednice koji su učestovavali na skupu sa načinom na koji funkcioniše Komisija za zaštitu konkurencije Republike Srbije i preneo iskustva u dosadašnjem radu. Takođe, tokom Konferencije dr Milutinović je imao niz bilateralnih sastanaka sa predstavnicima tela za zaštitu konkurencije u cilju unapređenja dalje saradnje, ali i uglednim svetskim stručnjacima za oblast politike zaštite konkurencije, čija bi znanja mogla dodatno da doprinesu kvalitetu rada Komisije za zaštitu konkurencije Republike Srbije.

Konferenciji je prisustvalo preko 90 delegacija tela za zaštitu konkurencije iz celog sveta, kao i predstavnici međunarodnih organizacija, akademske javnosti i poslovnih udruženja.